ul. Bogusławskiego 16, 60-214 Poznań

tel. 61 865 26 89, fax 61 886 60 05

e-mail: atesty-meble@atesty-meble.pl

www.atesty-meble.pl

 

Inżynierski Ośrodek Kształtowania Jakości Wyrobów „ATEST” prowadzi działalność od 1985 roku koncentrując się przede wszystkim na atestacji mebli i okuć meblowych. W laboratorium naszego ośrodka wykonujemy badania wyrobów meblarskich pod kątem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości oraz innych kryteriów oceny jakości. Badania te prowadzimy na podstawie postanowień polskich i europejskich norm /PN-EN/, norm międzynarodowych /ISO/ lub zgodnie z metodyka uzgodnioną ze zleceniodawcą. Współpracujemy zarówno z wiodącymi na rynku fabrykami mebli, producentami i dystrybutorami okuć meblowych jak i małymi zakładami stolarskimi.

Dewizą naszej firmy, zawartą w określeniu „kształtowanie jakości”, jest fakt, że poza wystawianymi atestami – świadectwami badań staramy się przekazać naszym zleceniodawcom możliwie jak najwięcej informacji dotyczących optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych ocenionych wyrobów.

Oferta

Laboratorium naszej firmy wykonuje badania mebli:

Mieszkaniowych – wg: PN-EN 14749 Domowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz blaty – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badawcze, ISO 7170 Meble – Meble do przechowywania – Oznaczanie wytrzymałości i trwałości, PN-EN 1730 Meble mieszkaniowe – Stoły – Metody badania wytrzymałości, trwałości i stateczności /wymagania wg ENV 12521/, PN-EN 1022 Meble mieszkaniowe – Meble do siedzenia – Oznaczanie stateczności, PN-EN 1728 Meble mieszkaniowe – Meble do siedzenia – Metody badań wytrzymałości i trwałości /wymagania wg EN 12520/, PN-EN 1725 Meble mieszkaniowe – Łóżka i materace – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań /norma dotyczy wszystkich mebli z funkcją leżenia/.

Hotelowych – wg norm dotyczących mebli mieszkaniowych z możliwością dostosowania wymagań do wymogów kontrahenta – np. poziomu normy ISO 7170 Meble – Meble do przechowywania – Oznaczanie wytrzymałości i trwałości.

Biurowych – wg PN-EN 527-2/3 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji, PN-EN 14073-2/3 Część 2: Meble biurowe – Meble do przechowywania – Wymagania bezpieczeństwa, Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji, PN-EN 14074 Meble biurowe – Stoły, biurka i meble do przechowywania – Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych, PN-EN 1335-2/3 Meble biurowe. Krzesła biurowe do pracy. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, Część 3: Metody badania bezpieczeństwa.

Aptecznych – wg ISO 7170 Meble – Meble do przechowywania – Oznaczanie wytrzymałości i trwałości.

Dziecięcych – wg PN-EN 716-1/2 Meble – Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa / Metody badań, PN-EN 747-1/2 Część 1:Meble – Łóżka piętrowe i łóżka wysokie mieszkaniowe – Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości, Część 2: Metody badań, PN-EN 1130-1/2 Meble. Łóżeczka i kołyski mieszkaniowe – Wymagania bezpieczeństwa / Metody badań, PN-EN 12227-1/2 Kojce mieszkaniowe – Wymagania bezpieczeństwa / Metody badań.

Laboratoryjnych – wg PN-EN14727 Meble laboratoryjne – Meble laboratoryjne do przechowywania – Wymagania i metody badań. PN-EN 13150 Stoły robocze do laboratoriów – Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Wykonujemy również badania okuć meblowych, palności mebli tapicerowanych i odporności użytkowej powierzchni.