P.U.R. REMODEX Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Sp. z o.o

Gruszczyn, ul. Leśna 12 62-006 Kobylnica

tel/fax: 061 817 49 97

e-mail: biuro@remodex.com.pl

www.remondex.com.pl

O Firmie

Nasza firma funkcjonuje na rynku od 1987 roku. Od 1992 jako kontynuator zlikwidowanego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Meblarstwa (OBRoM), który już w latach siedemdziesiątych prowadził działalność w zakresie badań i atestacji mebli. Od roku 2000 Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego (Remodex) specjalizuje się w działalności badawczej na rzecz branży meblarskiej.

Naszym celem jest współpraca z producentami mebli oraz ich partnerami handlowymi dla realizacja kompleksowych badań potwierdzających jakość i bezpieczeństwo oferowanych wyrobów meblarskich a także zapewnienie wszelkich aktualnych informacji w tym zakresie.

Gwarantem solidności realizowanych przez naszą firmę prac badawczych jest długoletni staż naszych pracowników oraz ukończone szkolenia specjalistyczne prowadzone między innymi przez: Polski Komitet Normalizacji, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Polskie Centrum Akredytacji.

Obecnie wdrażamy System Zarządzania Jakością w Laboratorium zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowe REMODEX, Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Sp z o. o.   z dniem 21 grudnia 2009 r. został członkiem Komitetu Technicznego nr 100 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Komitet Techniczny nr 100 ds. wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych zajmuje się opracowaniem norm krajowych z niżej podanego zakresu: Metody badań, terminologia, klasyfikacja i wymagania dla mebli oraz tarcicy, półfabrykatów, materiałów podłogowych, fornirów, zrębków, produktów destylacji i ekstrakcji żywicy, produktów chemicznego przerobu drewna, płyt
pilśniowych, wiórowych, paździerzowych, lignofolu i oklein sztucznych.Komitet Techniczny realizuje cele wymienione w art. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.) poprzez opracowywanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych w przyporządkowanym zakresie tematycznym, między innymi poprzez udział jego przedstawicieli w pracach międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.Szczegółowe informacje z zakresu prac Komitetu Technicznego nr 100 znaleźć można na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Powołanie na członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Oferta

Głównym obszarem działania naszej firmy jest prowadzenie badań laboratoryjnych i aplikacyjnych wyrobów meblarskich.

Specjalizujemy się w badaniach mebli:

 • biurowych,
 • mieszkaniowych,
 • kuchennych,
 • dziecięcych,
 • tapicerowanych,
 • dla obiektów użyteczności publicznej
 • użytkowanych na zewnątrz budynków
 • szkolnych – na rzecz certyfikacji prowadzonej przez COBRABID Warszawa

Badania obejmują;

 • wymagania funkcjonalne,
 • wytrzymałości na obciążenia statyczne, dynamiczne i zmęczeniowe,
 • stateczności mebli,
 • trwałości mebli,
 • odporności powierzchni,
 • palności układów tapicerskich i materiałów tapicerskich: pokryciowych, piankowych, włóknin, oraz badania ich własności użytkowych,
  ścieralności materiałów,
 • bezpieczeństwo użytkowania mebli.

Prowadzimy również badania wytrzymałościowe okuć i akcesoriów meblowych.

W siedzibie naszej firmie można skorzystać również z doradztwa w zakresie działalności normalizacyjnej na rzecz branży meblarskiej, bezpiecznych konstrukcji mebli zgodnych z wymaganiami norm.

Previous post Infotec CNC Sp. z o.o.
Next post Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.